Unknown_edited.jpg

Oslo Freedom Forum

Siden oppstart av Oslo Freedom Forum i 2009 har Z Event vært event leverandør. Z Event er meget stolte av denne konferansen og inspirert av de sterke historiene. OFF drives av Human Rights Foundation i New.

 

«The Oslo Freedom Forum is a global gathering of activists united in standing up to tyranny.”

 

Siden 2009 har konferansen vært en plattform for

323 total talere med til sammen 247 år i fengsel som samvittighetsfanger.

9 fredsprisvinnere har deltatt sammen med 12 statsoverhoder.

Til sammen har foredragsholderne skrevet 507 bøker.

 

«Human rights activists with incredible stories. Since 2009, dissidents have come from across the world to educate, share, and inspire at the Human Rights Foundation’s annual conference, the Oslo Freedom Forum.”

 

OFF dreier seg om å lage en virkningsfull og verdig plattform for sterke historier. OFF er en hybrid konferanse som sendes til store deler av verden. Det er stort internasjonal presseinteresse for arrangementet. Arrangementet stiller store krav til sikkerhet.

 

Gjennom mer enn 10 år har Z Event brukt kreativitet i form av kunstinstallasjoner, aktiviteter i det offentlige rom, grafiske design elementer, filmer og scene som gir fantastiske rammer for viktige og sterke historier.